Den romska bokhandeln är en del av ERG Förlag, båda ägs av den romska föreningen É Romani Glinda.
 
Allmänt
É Romani Glinda säljer böcker i olika format via Internet till dess "Kund" i Sverige och till andra länder företrädesvis inom Europa.
För köp av våra produkter via hemsidan, måste ni godkänna våra ”allmänna villkor” och vår ”integritetspolicy”. Båda beskrivs nedan.
Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatserna.
 
Priser och avgifter
Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatserna. É Romani Glinda förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.
”Den romska bokhandeln” och ERG Förlag, är en del av den ideella föreningen É Romani Glinda.
 
Fraktavgifter vid leverans inom Sverige
Frakt av produkter sker via PostNord. É Romani Glinda ansvarar inte för eventuella förseningar som är beroende av postens tjänster.
 
Beställning
Beställning kan endast göras på Webbplatserna, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.
Bindande avtal uppkommer först när É Romani Glinda per e-post bekräftat beställningen. É Romani Glinda reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.
Kund har rätt att före vår expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att, Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.
Meddelanden från É Romani Glinda sänds normalt till den e-postadress som Kund angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.
 
Kund anger personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund).
Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.
Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna.
 
Betalning
Betalningstjänsten tillhandahålls av PaySon AB. De allmänna villkoren av tjänsten erhålls av Payson AB och kan läsas genom länken https://www.payson.se/sv/anvandarvillkor/ . Kunden accepterar dessa villkor och Payson AB Integritet och säkerhetspolicy https://www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet/ genom att slutföra köpet (vilket står i slutsteget av beställningen).
 
Leverans
Leverans av fysiska produkter
Leverans sker normalt med paket eller varubrev till Privatkund och med Företagspaket eller varubrev till Företagskund.
Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatserna kommer É Romani Glinda per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.
Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar É Romani Glinda ut en avgift om för närvarande 149 kronor som ersättning för frakt och omkostnader.
 
Ångerrätt
Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar ("Ångerfrist") från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela oss detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via erg-forlag@romaniglinda.se  alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se.
Kund ska återsända varan utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat É Romani Glinda om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.
Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.
Om Kund utnyttjar Ångerrätt kommer É Romani Glinda utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då É Romani Glinda underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen É Romani Glinda erbjuder). É Romani Glinda förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då É Romani Glinda fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt ett bevis på att varan återsänts.
Ångerrätten gäller inte:
förseglade ljud- eller bildupptagningar (t ex ljudböcker) där förseglingen har brutits,
 
Reklamation
Om É Romani Glinda har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till É Romani Glinda.
Kontakt sker med É Romani Glinda via e-post: erg-forlag@romaniglinda.se.
Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen.
È Romani Glinda följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se, och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på konkurrensverket.se
Reklamation ska minst innehålla följande information:
ordernummer,
fakturanummer, och
titel på de produkter som kund vill reklamera.
 
Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:
kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.
 
Personuppgiftsbehandling
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
É Romani Glinda registrerar personuppgifter i samband med att Kund beställer i vår e-handel. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden.
En utförlig beskrivning av É Romani Glindas behandling av personuppgifter samt information om rättigheter rörande personuppgiftsbehandling finns nedan.
När É Romani Glinda inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av borttag eller anonymisering.
Genom att acceptera dessa allmänna villkor lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.
Mer informationen om vår behandling av personuppgifter och vår integrationspolicy kan du läsa om här.
 
Cookies
För handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatserna, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg som används för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatserna.
Genom att navigera på Webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av Webbplatserna kan besökas även om cookies inte accepteras.
 
Ändring av Avtalsvillkoren
Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av É Romani Glinda. Efter att Kund gjort sin beställning har inte É Romani Glinda rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.
 
Tvist
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos É Romani Glinda. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer É Romani Glinda följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.