Om Den romska bokhandeln

Vi vill att alla romer ska ha tillgång till litteratur på sitt språk. Alla ska ha råd att ta del av sitt kulturella arv, bland annat genom språk och litteratur. Därför har vi skapat en egen bokhandel där vi säljer våra titlar till produktionspris.
 
Den romska bokhandeln ägs och drivs av föreningen É Romani Glinda som även äger ERG förlag. Föreningen har i syfte att lyfta frågor som berör romer och den romska kulturen. Därför är litteratur och språk två frågor som står oss nära, det var så vi startade ERG förlag och började producera romska böcker.

Om ERG Förlag

ERG förlag är ett romskt icke-vinstdrivande förlag som startades för att romska böcker ska ha en given plats i den svenska bokutgivningen. Förlaget startades 2010 för att främja produktionen av litteratur skriven av och med romer. 

Vi är väl medvetna om att romsk litteratur inte har varit synlig i den svenska bokfloran av flera olika orsaker. Vi hoppas att kunna ändra på det.
Samtliga inkomster av bokförsäljning läggs i en fond som används för att kunna producera ny romsk litteratur. 
Tanken med förlaget är även att ge romsk litteratur en möjlighet att nå sin publik, att stimulera till en ökad aktivitet bland skrivande romer och övriga som skriver om eller med romer.
I Sverige har vi kontakt med de flesta bokförlag som ger ut romsk litteratur eller böcker med någon form av romsk anknytning. Vi har även kontakt med både romska och icke-romska författare och översättare. 
Vi arbetar kontinuerligt med produktioner och översättningar av ny litteratur. Våra titlar kan du köpa direkt här hos oss.

Villkor och integritet